Vítejte na internetové stránce 

Oblastního sdružení 

chovatelů poštovních holubů 

Uherské Hradiště

Kontakt na správce internetové stránky: Martin Jurásek, e-mail: holubi.uh-jednatel@seznam.cz